MBA2012年报考指导

2011-10-27

网上报考指导: 

证件类型

01 ( 内地身份证 )

证件号码

 

现役军人码

0 ( 非现役军人 )

政治面貌码

 

考生来源码

4 ( 其他在职人员 )

报考类别码

24 ( 自筹 )

考生档案所在单位

 

 

 

考生档案所在单位地址

 

 

 

何时何地何原因受过何种奖励或处分

 

 

考生作弊情况

 

 

报考专业代码(名称)

125100 ((专业学位)工商管理)

 

 

考试方式码(名称)

25 ( 管理类联考 )

专项计划

业务课一码(名称)

199(管理类联考综合能力)

 

 

外国语码(名称)

204 (英语二)

 

 

备注:

1、专科毕业的最后学历填“高职高专”。

2、报名后保存报名信息,尤其是网报号、用户名和密码,现场确认和打印准考证要用的。